T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Karasu Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Karasu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Hedefleri

Güncelleme Tarihi: 24/02/2020

KARASU DEVLET HASTANESİ 2020 YILI KALİTE HEDEFLERİ

 1. Sağlıkta Kalite Standartları puanını  % 90 ve üzerinde tutmak.
 2. Kalite Yönetimi çalışmaları kapsamında çalışan bireysel görüş önerileri ve DÖF takiplerini otomasyon üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamak.
 3. DÖF takiplerinin %95 oranında belirlenen sürelerde sonuçlandırılması.
 4. Yoğun Bakım SKS Bölüm kalite puanını%95 ve üzerinde tutmak.
 5. Yoğun Bakım  Bası Yarası Oranının Hedef Değeri <%1 ve altında tutmak
 6. Yoğun Bakım  Yeniden Yatış Oranı Hedef Değeri <%25 ve altında tutmak
 7. Yoğun Bakım  Mortalite Oranının Hedef Değeri <%15 ve altında tutmak
 8. Yaşam Sonu Hizmetler Sağlıkta Kalite Standartları  bölüm puanını %95 ve üzerinde tutmak.
 9. Transfüzyon Merkezi  kan imha oranını %10’in altında tutulmasını sağlamak.
 10. Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı Hedef Değer >%95 ve üzerinde tutmak
 11. Tesis yönetimi Bölüm kalite puanını %95’in üzerinde tutmak ve tesis kaynaklı düşme olaylarını 0 oranında tutmak
 12. Sterilizasyon Hizmetlerinde geriye dönük kayıtların izlenebilir olmasının sağlanması için barkodlama ve yazılım programının ve/veya geriye dönük izlenebilir bir takip sisteminin oluşturulması.(Özellikle ADS Polk.Hizmetleri İçin) ve Sterilizasyon Hizmetleri Bölüm Kalite puanının %85 ve üzerinde  gerçekleşmesini sağlamak
 13. Radyasyon Güvenliği Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını % 95 ve üzerinde tutmak
 14. Tekrarlanan Çekim Oranını   %1 ve altında tutmak.
 15. Otelcilik Hizmetleri Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını %98 ve üzerinde tutmak.
 16. Malzeme ve Cihaz yönetimi Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını % 95 ve üzerinde tutmak
 17. Sağlıkta Kalite Standartları İlaç Yönetimi bölüm puanını % 90 üzerinde tutmak
 18. İlaç Hataları Gerçekleşme Sayısı  Hedef Değer '0' olarak gerçekleşmesini sağlamak
 19. Hemodiyaliz Ünitesi Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını % 95 ve üzerinde tutmak
 20. Hemodiyaliz  Saf Su Örneklerinin Bakteriyolojik Kimyasal Periyodik Kontrollerinin Zamanında Yapılma Oranının %100 olmasını sağlamak.
 21. Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V Veya Urr Değeri 1,2’den Düşük Olan Hasta Oranı %10’un Altında Tutmak
 22. Personel memnuniyet oranını % 75 ve üzerinde tutmak.
 23. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler bölüm puanını %95 ve üzerinde tutmak.
 24. Ayaktan Hasta Memnuniyet Oranını ≥% 95.Yatan Hasta Memnuniyeti Oranını  ≥% 97.Acil Servis Hasta Memnuniyeti Oranını≥% 90 olarak gerçekleşmesini sağlamak
 25. Sağlık Taraması Yapılan Personel Oranını Hedef Değer %100 olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
 26. Hemşirelerin Bölüm Değiştirme Oranı Hedef Değer ≤%10 tutmak
 27. Personel Devir Hızı, Hedef Değer  ≤%5 tutmak 
 28. Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel Oranı Hedef Değer ≤%5 tutmak 
 29.  Yataklı servislerde düşen hasta oranını %0.1’in altında tutmak 
 30. Klinikler Sağlıkta Kalite Standartları Hasta Bakımı bölüm puanını % 95 ve üzerinde tutmak(Tüm yataklı Servisler)
 31. Prosedür Bazında Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızını %3 ve altında tutmak
 32. Enfeksiyon Kontrol önlemleri ve çalışan güvenliği kapsamında meydana gelebilecek personel delici kesici alet yaralanmalarını % 2’nin altında tutmak ve oluşan olaylar sonrasında taramaların %100 tamamlanması ve SGK bildirimlerinin yapılmasını sağlamak.
 33. El Hijyeni Uyum Oranının  >%85 ve üzerinde olmasını sağlamak
 34. Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranını  %95 değerinde tutmak
 35. Planlanan Eğitimlerin Gerçekleşme Oranı Hedef  Değer ≥%95  ve üzerinde tutmak
 36. Personelin Eğitimlere Katılma Oranı  Hedef  Değer >%85 ve üzerinde tutmak.
 37. Doğumhane Hizmetleri Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını % 95 ve üzerinde tutmak
 38. Primer Sezaryan Oranı  ≤%25 ve altında tutmak
 39. Sağlıkta Kalite Standartları Biyokimya Laboratuvarı bölüm puanını %90 ve üzerinde tutmak.
 40.  Laboratuar numune alım ve kabulu arasındaki bekleme sürelerini 30 dakika ve altında tutmak.
 41. Laboratuvar İç Kalite Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı Hedef Değer  ≤15 altında tutmak
 42. Laboratuvar  Dış Kalite Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı Hedef Değer  ≤15 altında tutmak
 43.  Laboratuvar  Kaybolan Numune Oranı Hedef Değer ≤%1  ve altında tutmak .
 44. Laboratuvar  Reddedilen Numune Oranı Hedef Değer ≤ %1  ve altında tutmak.
 45. Laboratuvar  Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı Hedef Değer ≤%5 ve altında tutmak
 46. Sağlıkta Kalite Standartları ameliyathane bölüm puanını %94 ve üzerinde tutmak. Isı  ve nemi optimum standartlarda tutulmasını sağlamak.(manuel ayarlamanın yapılabildiği entegre sistemin sağlanması)
 47. Acil sağlık hizmetleri Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını %95 ve üzerinde tutmak.
 48. Acil Durum Afet Yönetimi  kapsamında tesis, tahliye ve yangın tatbikatlarının en az yılda bir kez  aktif şekilde uygulanmasını sağlamak.
 49. Arşiv alanında yetkisiz erişimin engellenmesi amacıyla ayniyat depo bölümünün ayrılması.
 50. Acil Durum Afet Yönetimi çalışmaları kapsamında YORA çalışmalarının  tamamlanması.

*Kalite hedeflerimiz Kalite Hedefleri Planlama ve Takip Formu(KY.FR.03) ile kayıt altına alınır ve değerlendirilir.

**Hedefler üst yönetim, bölüm yöneticileri ve bölüm kalite sorumlularının katılımıyla belirlenmiştir.

                                                                                                                                                             BAŞTABİP