T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Karasu Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Karasu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Hedefleri

Güncelleme Tarihi: 26/04/2021

KARASU DEVLET HASTANESİ 2021 YILI KALİTE HEDEFLERİ

 
 1. Sağlıkta Kalite Standartları puanını  % 90 ve üzerinde tutmak
 2. DÖF takiplerinin %95 oranında belirlenen sürelerde sonuçlandırılması.
 3. Yoğun Bakım SKS Bölüm kalite puanını%90 ve üzerinde tutmak
 4. Bası Yarası Oranının Hedef Değeri <%1 ve altında tutmak(Tüm Hastane Geneli)
 5. Yoğun Bakım  Yeniden Yatış Oranı Hedef Değeri <%10ve altında tutmak.
 6. Yoğun Bakım  Mortalite Oranının Hedef Değeri <%10 ve altında tutmak.
 7. Yaşam Sonu Hizmetler Sağlıkta Kalite Standartları  bölüm puanını %90 ve üzerinde tutmak.
 8. Transfüzyon Merkezi  kan imha oranını %10’un altında tutulmasını sağlamak.
 9. Tıbbi Kayıt Arşiv Hizmetleri Bölümü Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı Hedef Değer >%95 ve üzerinde tutmakve arşiv fizik koşullarıyla ilgili eksikliklerin giderilmesi.
 10. Tesis yönetimi Bölüm kalite puanını %90’in üzerinde tutmak ve tesis kaynaklı düşme olaylarını 0 oranında tutmak
 11. Sterilizasyon Hizmetlerinde geriye dönük kayıtların izlenebilir olmasının sağlanması için barkodlama ve yazılım programının ve/veya geriye dönük izlenebilir bir takip sisteminin oluşturulmasıve Sterilizasyon Hizmetleri Bölüm Kalite puanının %85 ve üzerinde  gerçekleşmesini sağlamak
 12. Radyasyon Güvenliği Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını % 90 ve üzerinde tutmak
 13. Tekrarlanan Çekim Oranını   %1 ve altında tutmak
 14. Otelcilik Hizmetleri Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını %95 ve üzerinde tutmak
 15. Malzeme ve Cihaz yönetimi Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını % 95 ve üzerinde tutmak
 16. Sağlıkta Kalite Standartları İlaç Yönetimi bölüm puanını % 90 üzerinde tutmak
 17. İlaç Hataları Gerçekleşme Sayısı  Hedef Değer 0 olarak gerçekleşmesini sağlamak. Bildirim düzeyinin arttırılmasını sağlamak.
 18. Hemodiyaliz Ünitesi Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını % 90 ve üzerinde tutmak
 19. Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V Veya Urr Değeri 1,2’den Düşük Olan Hasta Oranı %10’un Altında Tutmak
 20. Personel memnuniyet oranını % 75 ve üzerinde tutmak.
 21. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler bölüm puanını %90 ve üzerinde tutmak.
 22. Ayaktan Hasta Memnuniyet Oranını ≥% 95 Yatan Hasta Memnuniyeti Oranını  ≥% 97Acil Servis Hasta Memnuniyeti Oranını≥% 90 olarak gerçekleşmesini sağlamak
 23. Sağlık Taraması Yapılması Planlanan Personel Tarama Gerçekleşme Oranını %100 olarak gerçekleştirilmesini sağlamak
 24. Yataklı servislerde düşen hasta oranını %0.1’in altında tutmak.
 25. Kurum İçi yer değiştiren ve Kurumdan Ayrılan Personel oranını %5  altında tutmak,
 26. Klinikler Sağlıkta Kalite Standartları Hasta Bakımı bölüm puanını % 95 ve üzerinde tutmak
 27. Prosedür Bazında Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızını %3 ve altında tutmak
 28. Enfeksiyon Kontrol önlemleri ve çalışan güvenliği kapsamında meydana gelebilecek personel delici kesici alet yaralanmalarını % 2’nin altında tutmak ve oluşan olaylar sonrasında taramaların %100 tamamlanması ve SGK bildirimlerinin yapılmasını sağlamak.
 29. El Hijyeni Uyum Oranının  >%90 ve üzerinde olmasını sağlamak
 30. Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranını  %95 değerinde tutmak
 31. Planlanan Eğitimlerin Gerçekleşme Oranı Hedef Değer ≥%95 ve üzerinde tutmak,
 32. Personelin Eğitimlere Katılma Oranı Hedef Değer >%85 ve üzerinde tutmak
 33. Doğumhane hizmetleri Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını % 90 ve üzerinde tutmak, yeni göstergelere dair çalışmaların sonuçlandırılması.
 34. Sağlıkta Kalite Standartları Biyokimya Laboratuvarı bölüm puanını %90 ve üzerinde tutmak
 35. Laboratuvar İç Kalite Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı Hedef Değer  ≤ 15 altında tutmak
 36. Laboratuvar  Dış Kalite Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı Hedef Değer  ≤ 15 altında tutmak
 37.  Laboratuvar  Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı Hedef Değer ≤%1  ve altında tutmak .
 38. Laboratuvar  Reddedilen Numune Oranı Hedef Değer ≤ %1 ve altında tutmak.
 39. Sağlıkta Kalite Standartları ameliyathane bölüm puanını %95 ve üzerinde tutmak. Isı  ve nemi optimum standartlarda tutulmasını sağlamak.(manuel ayarlamanın yapılabildiği entegre sistemin sağlanması)
 40. Acil Sağlık hizmetleri Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını %90 ve üzerinde tutmak
 41. Acil Durum Afet Yönetimi  kapsamında tesis, tahliye ve yangın tatbikatlarının en az yılda bir kez  aktif şekilde uygulanmasını sağlamak.
 42. Acil Durum Afet Yönetimi çalışmaları kapsamında YORA çalışmalarının  tamamlanması.
 43. Sağlıkta Kalite Standartları yeni bölüm konuları Kurumsal Verimlilik, Palyatif Bakım Kliniği, Evde Sağlık Hizmetleri FTR Hizmetleri standartlarının  oluşturulması ve karşılama durumlarının en yüksek düzeyde sağlanması.

*Kalite hedeflerimiz Kalite Hedefleri Planlama ve Takip Formu(KY.FR.03) ile kayıt altına alınır ve değerlendirilir.

**Hedefler üst yönetim, bölüm yöneticileri ve bölüm kalite sorumlularının katılımıyla belirlenmiştir