Hasta Sorumlulukları
02 Mart 2023

hastasorumluluk.png

HASTA SORUMLULUKLARI

  • Başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
  • Sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri ilgili yerlere zamanında bildirmelidir.
  • Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, önceden hastanede yatarak tedavi görüp görmediğini ve tıbbi müdahaleleri kronik hastalıklarını, devamlı kullandığı ilaçlar olup olmadığını ve buna benzer bilgileri eksiksiz olarak verir.
  • Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimde bulunmalıdır.
  • Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
  • İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ve diğer hastaların ve hastane personelinin haklarına saygı gösterir.
  • Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
  • Hastanede kullanıma sunulan eşya ve cihazlara zarar verilmemelidir, verdiği zararları karşılamakla yükümlüdür.
  • Tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemekten ve anlamadığı yerleri sormaktan, tedavisi ile ilgili tavsiyelere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu bildirmekten, tedaviyi reddetme veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurur