Hasta Hakları Birimi
02 Mart 2023


HASTA HAKLARI BİRİMİ

Amacımız:

Bakanlığımız politikası doğrultusunda hasta odaklı-katılımcı sağlık hizmeti sunarak hastalarımızın haklarının ihlal edilmediği, her aşamada bilgilendirildiği ve onayının alındığı, mahremiyete uyulduğu hiçbir ayrım yapılmadan her türlü tıbbı tedavi aldığı, güler yüzlü, nazik, şefkatli hizmet alabildiği bir sağlık hizmeti sunmaktır.


Hasta hakları uygulamaları ile hak ihlallerine uğrayan veya uğraması muhtemel olan tüm hastalar ve yakınları korunmuş, sağlık hizmetlerine ilişkin beklentileri belirli ölçüde karşılanmış olacaktır.

Hastanemizde hasta hakları birim çalışmaları Sosyal Çalışmacımız tarafından ”Sağlık Tesislerinde Hasta Uygulamalarına İlişkin Yönerge” esas alınarak yürütülmektedir.


Hasta Hakları Birim Sorumlusu: Makbule Yıldırım

İletişim:0(264)7181143 -1362

BAŞVURU BİLDİRİM YOLLARI

Hasta ve hasta yakınları tüm müracaat ve şikayetlerini Hasta Hakları Birimimizden, Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Web Sitesi üzerinden ya da Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezinin (SABİM) 184 numaralı telefon hattından yapabilirler.


 • HASTA HAKLARI
 • Eşit ve adil olarak sunulan sağlık hizmetlerinden faydalanma ve sağlıklı yaşamaya teşvik edilmeye,
 • Her türlü hizmet ve imkan hakkında bilgilendirilme ve bilgi isteme
 • Sağlık kuruluşu ve personelini seçme ve değiştirme,
 • Sağlık hizmeti alırken hastanın gizliliğine ve mahremiyetine özen gösterilmesine,
 • Tedavi reddetme, durdurma ve rıza,
 • Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma,
 • Dini vecibelerini yerine getirebilme,
 • Ziyaretçi ve refakatçi bulundurma,
 • İnsani değerlere saygı gösterilmesi,

Sağlık hizmeti alırken haklarının ihlali durumunda müracaat, şikayet ve dava açma hakkı.,

HASTA SORUMLULUKLARI

 • Başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
 • Sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri ilgili yerlere zamanında bildirmelidir.
 • Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, önceden hastanede yatarak tedavi görüp görmediğini ve tıbbi müdahaleleri kronik hastalıklarını, devamlı kullandığı ilaçlar olup olmadığını ve buna benzer bilgileri eksiksiz olarak verir.
 • Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimde bulunmalıdır.
 • Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
 • İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ve diğer hastaların ve hastane personelinin haklarına saygı gösterir.
 • Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
 • Hastanede kullanıma sunulan eşya ve cihazlara zarar verilmemelidir, verdiği zararları karşılamakla yükümlüdür.
 • Tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemekten ve anlamadığı yerleri sormaktan, tedavisi ile ilgili tavsiyelere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu bildirmekten, tedaviyi reddetme veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta hakları birimine başvurur