Hastanemiz Laboratuvar, Tanı ve Görüntüleme Hizmetleri

 • Radyoloji (İndirekt Grafiler)
 • Radyoloji (Ultrason)
 • Laboratuvar Tam İdrar Tahlili
 • Gaita İncelemeleri
 • Hemogram
 • Biyokimya Tetkikleri
 • Serolojik Tetkikler
 • Hormon Eliza
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Elektrokardiyografi
 • Gastroskopi(Endoskopi)-Kolonoskopi(İşlem Genel Cerrahi uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.)
 • Yeni Doğan İşitme Tarama Testi
 • Odyometrik Testler: Otoabustik Emisyon(OAE Çocuklarda)-ABR(Çocuklarda)-Timpanogram Testi(Çocuk ve Yetişkinlerde)
 • EMG(Cuma Günleri/İşlem Randevuları Nöroloji Polikliniğinden verilmektedir)