Refakatçi Politikamız
28 Mart 2023

1/4: AMACIMIZ

Hastanemizde hizmet akışını engellemeyecek şekilde, hastanemizin imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, uygun zaman ve yöntem dahilinde, belirli kurallar konularak, yatarak hizmet alan hastalarımızın tıbbi bakım ve psikososyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hasta yakınlarının destek ve katılımı sağlanarak, kurumsal imajı arttırmak ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.

2/4: KİMLER REFAKATÇİ OLMAMALIDIR.

 • 18 yaş altı çocuklar,
 • Ateş, öksürük, balgam çıkarma gibi şikâyeti olanlar,
 • Enfeksiyona hastalığı veya enfeksiyona yatkınlığı olanlar,
 • Bakıma ihtiyacı olan kişiler
 • Herhangi bir kronik hastalığı olanlar refakatçi olmaması gerekir.


3/4: HASTANEMİZ REFAKATÇİ KURALLARI

1.Hastaya refakatçı gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir. Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlal halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. 
2.Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutacaklar, hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılayacaktır. 
3. Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizit saatlerinde ve saat 22:00’den sonra kapatılması gerekir. 
4.Refakatçiler, adlarına  göre düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmalıdır.Hasta odalarında bayan hastalara bayan refakatçı, erkek hastalara erkek refakatçı kalması hususunda hasta mahremiyeti açısından olduğunca dikkat edilmelidir. 
5.Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
6.Refakatçiler el hijyenine dikkat etmelidir.Odalarda bulunan el dezenfektanlarını kullanabilirsiniz.
7.Yerlere çöp atılmamalıdır. Atıkların ayrıştırılması işaret ve işaretçilere uygun yapılmalıdır.Fark ettiğiniz tıbbi atıklara(enjektör, iğne kanlı pansuman materyali vb.) dokunmayınız ve servis personellerini hemen haberdar ediniz.
8.Refakatçiler hastane dahilinde tütün (4207 Sayılı Yasa) ve alkollü madde kullanmayacaktır. 
9.Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan, diyetisyenimiz kontrolünde olmayan hiçbir yiyecek, içeceği hastaya vermeyecektir. 10.Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayacak, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyeceklerdir. 
11.Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenecektir. 
12.Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır. Yemek saatlerimiz aşağıda belirtilmiştir 
Sabah: 06.30–07:00, Öğle: 11:45–12:30, Akşam:17:00–18:00 13.Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Refakatçi değişimleri mutlaka servs hemşiresine haber verilecektir.
14.Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır. 
15.Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hasta başında ve tuvaletlerde bulunan hemşire çağrı zilleri ile hemşireye haber verecektir. 
16.Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder. Hekim ve hemşirenin tedavi ve uygulamaları dışında refakatçiler hastaya herhangi bir uygulama yapmamalıdır. 
17.Refakatçi tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır. 
18.Refakatçiler hastaları ile ilgili tıbbi bilgileri hastanın doktoruna sorabilirler. 
19. Hastanede kalan refakatçiler hasta odalarındaki boş yatakları kullanmayacaktır. Gereksiz elektrik su kullanımından kaçınılmalı ve hasta odasının temiz kullanımına dikkat edilmelidir.  
20.Taburcu olurken, teslim alınan tüm malzemeler tam olarak teslim edilmelidir. (kumanda, battaniye, refakatçı kartı vb.)
21. Acil durumlarda(yangın/deprem vb.) sağlık personellerimizin yönlendirmelerine ve koridorlarda bulunan işaretçilere uyunuz.
22. Bu ana kurallar dışında her hastanın durumuna  özel refakatçi politikası oluşturabileceği unutulmamalıdır.
23. Hastanemizde Hekim vizit saatleri Sabah 08:30-09:00 Akşam16:00-16:30 saatleri arasında yapılmaktadır. Acil durumlarda vizit saatleri değişiklik gösterebilir.

4/4: ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARININ BULUNDUĞU BİRİMLERDEKİ REFAKATÇİ UYGULAMAMIZ

 • Hizmet Verdiğimiz Özellikli Hasta Grupları ve Engelli hastalarda yattıkları bölüm ve hekim isteğine göre refakatçi uygulaması yapılır
 • Özellikli hasta gruplarının (terminal dönem,enfeksiyon nedeniyle izolasyon uygulanan hastalar geriatri, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, istismara uğramış hastalar) refakatçileri hasta başında hasta özelliğine uygun kişisel koruyucu ekipman (maske, bone, galoş vb.) kullanmalı, ziyaretçi kısıtlamaları, el hijyeni uygulamaları ve hekim/hemşire yönlendirmelerine uymalıdır.
 • Özellikli hasta gruplarının yanında refakatçi olarak kalacak kişiler; enfeksiyon hastalığı, ağır kronik hastalığı olan ve enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler olmamalıdır.
 • Özellikli hasta gruplarının refakatçileri hastanın güven duyduğu, alışık olduğu kişiler olmalıdır.
 • İzolasyon odasında tedavisi devam eden hastaların refakatçi ve yakınlarının hastanenin belirlediği gerekli izolasyon önlemlerine uyumlu olarak refakatlerine devam etmeleri gerekmektedir.
 • Çocuk/yatağa bağımlı, engelli(Görme ,işitme, fiziksel engel vb)  hastalar kesinlikle odada tek balına bırakılmamalıdır.
 • Özellikle Palyatif Bakım Ünitemizde, hasta bireyin hastane ortamına uyumunu sağlama ve taburculuk sonrası döneme ilişkin hasta yakınlarını destekleme açısından aile üyelerinin hastanede bakıma katılmasının önemi oldukça fazladır.
 • Yoğun bakım ünitelerine refakatçi kabul edilmemektedir. Belirlenen ziyaret saatlerinde ziyaret gerçekleştirilebilir.
 • Özellikli hasta grubu refakatçileri hastanemizde uygulanan diğer refakatçi kurallarına uymak zorundadır.
  BU KURALLAR HASTALARIMIZA DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİNDİR. GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZLE SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ...
 • DİLEK ÖNERİLERİNİZE DAİR BİLDİRİMLERİNİZİ, SERVİS SORUMLULARINA VE HASTANEMİZ ALANLARINDA BULUNAN DİLEK ÖNERİ ŞİKAYET KUTULARINDA YER ALAN FORMLARLA, HASTANEMİZ WEB SAYFASINDAN YA DA HASTA HAKLARI BİRİMİNE BAŞVURARAK YAPABİLİRSİNİZ.