Refakatçi Politikamız
05 Şubat 2021

1.Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlal halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. 
2.Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutacaklar, hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılayacaktır. 
3. Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizit saatlerinde ve saat 22:00’den sonra kapatılması gerekir. 
4.Refakatçiler, adlarına  göre düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmalıdır. 
5.Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
6.Refakatçiler el hijyenine dikkat etmelidir. Odalarda bulunan el dezenfektanlarını kullanabilirsiniz.
7.Yerlere çöp atılmamalıdır. Atıkların ayrıştırılması işaret ve işaretçilere uygun yapılmalıdır. Fark ettiğiniz tıbbi atıklara(enjektör, iğne kanlı pansuman materyali vb.) dokunmayınız ve servis personellerini hemen haberdar ediniz.
8.Refakatçiler hastane dahilinde tütün (4207 Sayılı Yasa) ve alkollü madde kullanmayacaktır.
9.Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.
10.Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayacak, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyeceklerdir. 
11.Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenecektir. 
12.Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır. Yemek saatlerimiz aşağıda belirtilmiştir.
Sabah: 07:00–07:30, Öğle: 11:45–12:30, Akşam:17:30–18:30 

13.Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. 
14.Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır. 
15.Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber verecektir. 
16.Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder. Hekim ve hemşirenin tedavi ve uygulamaları dışında refakatçiler hastaya herhangi bir uygulama yapmamalıdır. 
17.Refakatçi tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır. 
18.Refakatçiler hastaları ile ilgili tıbbi bilgileri hastanın doktoruna sorabilirler. 
19.Yoğun bakım ünitelerine refakatçi giremez. Belirlenen ziyaret saatlerinde ziyaret gerçekleştirilebilir.
20.Hastanede kalan refakatçiler hasta odalarındaki boş yatakları kullanmayacaktır. 
21.Hastanın taburcu işlemleri başlatıldığında; refakatçi kimlik kartının ilgili birime iade  edilmesi gerekir.
22.Acil durumlarda(yangın/deprem vb.) sağlık personellerimizin yönlendirmelerine ve koridorlarda bulunan işaretçilere uyunuz.
23.Bu ana kurallar dışında her kliniğin kendine özel refakatçi politikası oluşturabileceği unutulmamalıdır.
24. Hastanemizde Hekim vizit saatleri Sabah 08:30-09:00 Akşam16:00-16:30 saatleri arasında yapılmaktadır. Acil durumlarda vizit saatleri değişiklik gösterebilir.
25. Dilek önerilerinizi servis sorumlularına ve hastanemiz alanlarında bulunan Dilek Öneri Şikayet Kutularında yer alan formlarla iletebilirsiniz.