Sosyal Hizmet Birimi
02 Mart 2023

Hastaneye başvuran hastalardan özürlü, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının standardize edilerek bu kapsamda Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2011 tarih ve 7465 sayı ile “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” yayınlanmıştır.

 Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında günümüzün değişen ve gelişen koşullarına uygun olarak “hasta odaklı sağlık hizmeti” yaklaşımını benimsemiştir. Bu yaklaşım, tıbbi tedavi sürecine hasta ve yakınlarının da katılımını ve tıbbi tedaviyi olumsuz etkileyen her türlü sorunun hasta yararına çözümünü içermektedir.

Hastanın esenliği ve tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan hastanemiz sosyal hizmet birimi, sosyal hizmet uzmanımızın sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi ile birlikte ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

TIBBİ SOSYAL HİZMET NEDİR?

   Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

SOSYAL ÇALIŞMACI/SOSYAL HİZMET UZMANI 

Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmetler Bölümünü bitirmiş ve Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) unvanını almış olan meslek elemanı olup; hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesi ve halkla ilişkiler gibi hizmetleri mesleki bilgi, beceri ve bir disiplin içinde uygular.

HANGİ DURUMLARDA SOSYAL HİZMET BİRİMİNE BAŞVURULABİLİR?

  • Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar

·         Engelli Hastalar

·         Sağlık Güvencesiz Hastalar

·         Yoksul Hastalar

·         Aile İçi Şiddet Mağduru Hastalar

·         İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar

·         Mülteci ve sığınmacı hastalar

·         İnsan ticareti mağduru hastalar

·         Yaşlı, dul ve yetim hastalar

·         Kronik hastalar

·         Ruh sağlığı bozulmuş hastalar

·         Alkol ve madde bağımlısı hastalar

·         Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar

·         İl dışından gelen hastalar

·         Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastalar

Sosyal Hizmet Birimi, Hastanemizin GİRİŞ POLİKLİNİK KATINDA YER ALMAKTADIR.
Sosyal Hizmet Birimi  Sorumlusu: Sosyal Çalışmacı: Makbule Yıldırım 
İletişim: ( 0264)7181143  Dahili: 1362