Kalite Hedefleri
02 Mart 2023

KARASU DEVLET HASTANESİ 2022 YILI KALİTE HEDEFLERİ

 1. Sağlıkta Kalite Standartları puanını  % 90 ve üzerinde tutmak
 2. DÖF takiplerinin %95 oranında belirlenen sürelerde sonuçlandırılması.
 3. Yoğun Bakım SKS Bölüm kalite puanını%95ve üzerinde tutmak
 4.  Bası Yarası Oranının Hedef Değeri <%1 ve altında tutmak(Tüm Hastane Geneli)
 5. Yoğun Bakım  Yeniden Yatış Oranı Hedef Değeri <%10ve altında tutmak
 6. Yoğun Bakım  Mortalite Oranının Hedef Değeri <%20 ve altında tutmak.
 7. Yaşam Sonu Hizmetler Sağlıkta Kalite Standartları  bölüm puanını %85ve üzerinde tutmak.
 8. Transfüzyon Merkezi  kan imha oranını %10’un altında tutulmasını sağlamak.. (
 9. Tıbbi Kayıt Arşiv Hizmetleri Bölümü Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı Hedef Değer >%95 ve üzerinde
 10. Tesis yönetimi Bölüm kalite puanını %90’in üzerinde tutmak ve tesis kaynaklı düşme olaylarını 0 oranında tutmak
 11. Temizlik,Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri Bölüm Kalite puanının %85 ve üzerinde  gerçekleşmesini sağlamak.
 12. Radyasyon Güvenliği Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını % 90 ve üzerinde tutmak
 13. Tekrarlanan Çekim Oranını   %1 ve altında tutmak(
 14. Otelcilik Hizmetleri Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını %95 ve üzerinde tutmak
 15. Malzeme ve Cihaz yönetimi Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını % 95 ve üzerinde tutmak.
 16. Sağlıkta Kalite Standartları İlaç Yönetimi bölüm puanını % 90 üzerinde tutmak
 17. İlaç Hataları. Bildirim düzeyinin arttırılmasını sağlamak.
 18. Hemodiyaliz Ünitesi Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını % 90 ve üzerinde tutmak.
 19. Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V Veya Urr Değeri 1,2’den Düşük Olan Hasta Oranı %10’un Altında tutmak
 20. Personel memnuniyet oranını % 75 ve üzerinde tutmak.
 21. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler bölüm puanını %90 ve üzerinde tutmak.
 22. Ayaktan Hasta Memnuniyet Oranını ≥% 95 Yatan Hasta Memnuniyeti Oranını  ≥% 97 Acil Servis Hasta Memnuniyeti Oranını≥% 90 olarak gerçekleşmesini sağlamak. (
 23. Sağlık Taraması Yapılması Planlanan Personel Tarama Gerçekleşme Oranını %95ve üzerinde gerçekleştirilmesini sağlamak
 24. Yataklı servislerde düşen hasta oranını %0.1’in altında tutmak
 25. Kurum İçi yer değiştiren ve Kurumdan Ayrılan Personel oranını %5  altında tutmak, (
 26. Klinikler Sağlıkta Kalite Standartları Hasta Bakımı bölüm puanını % 95 ve üzerinde tutmak(
 27. Prosedür Bazında Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızını %3 ve altında tutmak
 28. Enfeksiyon Kontrol önlemleri ve çalışan güvenliği kapsamında meydana gelebilecek personel delici kesici alet yaralanmalarını % 2’nin altında tutmak ve oluşan olaylar sonrasında taramaların %100 tamamlanması ve SGK bildirimlerinin yapılmasını sağlamak.
 29. El Hijyeni Uyum Oranının  >%90 ve üzerinde olmasını
 30. Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranını  %90 değerinde tutmak(
 31. Planlanan Eğitimlerin Gerçekleşme Oranı Hedef Değer ≥%95 ve üzerinde tutmak,
 32. Personelin Eğitimlere Katılma Oranı Hedef Değer >%85 ve üzerinde tutmak(
 33. Doğumhane hizmetleri Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını % 90 ve üzerinde tutmak
 34. Sağlıkta Kalite Standartları Biyokimya Laboratuvarı bölüm puanını %90 ve üzerinde tut
 35. Laboratuvar  Dış Kalite Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı Hedef Değer  ≤ 15 altında tutmak(
 36. Laboratuvar  Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı Hedef Değer ≤%1  ve altında tutmak
 37. Laboratuvar  İç Kalite Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı Hedef Değer  ≤ 20  altında tutmak(
 38. Sağlıkta Kalite Standartları ameliyathane bölüm puanını %95 ve üzerinde tutmak. Isı  ve nemi optimum standartlarda tutulmasını sağlamak.
 39.  Acil Sağlık hizmetleri Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını %90 ve üzerinde tutmak
 40. Acil Durum Afet Yönetimi  kapsamında tesis, tahliye ve yangın tatbikatlarının en az yılda bir kez  aktif şekilde uygulanmasını sağlamak
 41. Acil Durum Afet Yönetimi çalışmaları kapsamında YORA çalışmalarının tamamlanması.
 42. Pandemi  nedeniyle kapatılan Palyatif ve Günübirlik Servisin tekrar faaliyete geçmesi.
 43. Özellikli birimlerde çalışan Sertifikalı personel sayısının arttırılması.

*Kalite hedeflerimiz Kalite Hedefleri Planlama ve Takip Formu(KY.FR.03) ile kayıt altına alınır ve değerlendirilir.

**Hedefler üst yönetim, bölüm yöneticileri ve bölüm kalite sorumlularının katılımıyla belirlenmiştir.