Sosyal Hizmet Birimi

Sosyal desteğe ihtiyaç duyan hasta ve hasta yakınlarımıza destek faaliyetleri  sosyal çalışmacımız koordinatörlüğünde yürütülmektedir.