Hastane Kuralları

Hasta Hakları

hastahak.png

HASTA HAKLARI

  • Eşit ve adil olarak sunulan sağlık hizmetlerinden faydalanma ve sağlıklı yaşamaya teşvik edilmeye,
  • Her türlü hizmet ve imkan hakkında bilgilendirilme ve bilgi isteme
  • Sağlık kuruluşu ve personelini seçme ve değiştirme,
  • Sağlık hizmeti alırken hastanın gizliliğine ve mahremiyetine özen gösterilmesine,
  • Tedavi reddetme, durdurma ve rıza,
  • Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma,
  • Dini vecibelerini yerine getirebilme,
  • Ziyaretçi ve refakatçi bulundurma,
  • İnsani değerlere saygı gösterilmesi,

Sağlık hizmeti alırken haklarının ihlali durumunda müracaat, şikayet ve dava açma hakkı.

02 Mart 2023