Enerji Yönetim Politikamız
24 Mayıs 2024

Karasu Devlet Hastanesi Olarak  Oluşturduğumuz Stratejik Hedeflerimiz Doğrultusunda Çevreye Duyarlı Etkin Ve Verimli Bir Enerji Yönetim Sisteminin Esas Olduğunun Bilincindeyiz. Güvenli, Konforlu Ve Sağlıklı Çalışma Ortamı Oluşturmak Ve Hasta Ve Çalışan Memnuniyeti Odaklı Hizmet Sağlamak Kaydıyla, Kendi Faaliyetlerimizden Kaynaklanan Enerji Yoğunluğumuzu Azaltmak Amacıyla;

 

* Enerjiyi Verimli Kullanarak Ülke Ekonomisine Katkı Sağlanmayı,

* Enerji Amaç Ve Hedeflerimize Ulaşmak İçin Bilgi Ve Kaynakları Etkin Bir Şekilde Kullanılmayı,

 

* Enerji İle İlgili Yasal Ve Diğer Zorunluluklara Uymayı, Ve Enerji Verimli Ve Düşük Çalışma Maliyetli Teknolojileri Adapte Ederek Enerji Maliyetlerini Düşürmeyi,

 

* Hastanemiz, Donanımımız, Sistemlerimiz Ve Prosedürlerimizin  Tasarımında Gelişen Teknolojileri İzleyip, Bunlara Ayak Uydurmayı Ve  Tüm Alanlarda Enerji Performansını Göz Önünde Bulundurmayı,

 

* Enerji Performansını Etkileyen, Enerji Verimli Ürün Ve Hizmetleri Etkin Şekilde Tedarik Edip Kullanmayı,

 

* Enerji Yönetim Sistemimizin Performansını Gözden Geçirerek, Etkinliğini Sağlamayı Ve Sürekli İyileştirmeyi,     

 

 * Enerji Ölçme, İzleme Ve Raporlama Sistemini Etkin Yönetmeyi,

* Tüm Çalışanlarımızın Enerji Verimliliği Konusundaki Farkındalık Düzeyini Arttırmayı;

 

* Çalışanların Enerji Verimliliği Sistemine Dahil Edilerek Enerji Verimlilik Sisteminin Gerekliliklerinin Yerine Getirilmesinin Sağlamayı Ve Fikir Ve Önerilerini Almayı Ve  Değerlendirmeyi Taahhüt Ederiz.