Hasta ve Hasta Yakını Eğitimleri
03 Mart 2023


Hastanemizde  Hasta ve Hasta Yakını  Eğitimleri Düzenlenmektedir. Eğitimlere Tüm Hasta ve Hasta Yakınlarımız Davetlidir.

  • Hergün Diyabet Eğitim Polikliniğinde KOAH(Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı) 
  • Hergün Diyabet Eğitim Polikliniğinde Hipertansiyon  
  • Hergün Diyabet Eğitim Polikliniğinde/ Diyabet, Diyabetle Yaşam
  • Gebe Eğitim Sınıfı Bilgi İçin Kadın Hastalıkları Doğum Polikliniği ve Eğitim Birimine başvurunuz.02647181143-1342-1273