Çalışan Hakları Güvenliği Birimi
02 Mart 2023

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesi gereğince hastanemiz bünyesinde kurulan  ve Çalışan Hakları ve Güvenliği / ‘Beyaz Kod’ uygulamalarından sorumlu ve başhekim yardımcısına bağlı olarak Psikoloğumuzun  Birim Sorumlusu olarak görev aldığı,Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi oluşturulmuştur.

Çalışan hakları ve güvenliği birimleri, çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikâyetlerini kabul ederek, bu başvuruları değerlendirerek raporlayacak, gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahibine geri bildirimde bulunacaktır.

Çalışan hakları ve güvenliği birimleri mobbing konusunda görev almaktadır.Tüm personele mobbing konusunda eğitim verilmektedir.


ŞİDDET NEDİR?
Sağlık çalışanlarının, görevlerini icra ettikleri sırada yaralama (TCK Madde 86-87), tehdit (TCK Madde 106) ve hakarete (TCK Madde 125) maruz kalma durumlarıdır.

BEYAZ KOD NEDİR?

Hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracıdır. Kişilerin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesi ile sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarına maruz kaldıklarında yeterli iç müdahale ve dış güvenlik gücü desteği sağlanarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve uygulanacak stratejilerin belirlenmesi amacını taşır. Bunun için “Bakanlık Beyaz Kod Birimi” kurulmuş, 24 saat hizmet veren “113” numaralı telefon ve www.beyazkod.saglik.gov.tr internet sayfası oluşturulmuştur.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HUKUKİ YARDIMLAR

Şiddet olayları için Bakanlık hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan“Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır.

PSİKOSOSYAL DESTEK
Birimde şiddet mağduru sağlık çalışanının talebiyle psikososyal destek verilebilir. Psikososyal müdahale ile sağlık tesisi ve il sağlık müdürlüğünün mağdur çalışanın yanında olduğunun gösterileceği, adli süreçte ücretsiz hukuki yardım verileceği, çalışanın yalnız ve tek başına bırakılmayacağı, kendini güvende hissedeceği süreç ifade edilmektedir.

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ
Birim Amiri: Başhekim Yard: Oğuzhan Bodur
Birim Sorumlusu: Psikolog Beyza Biçer
Birim Çalışanı: Veri Giriş Personeli Can Emre Güneş

İletişim: (0264)718 11 43 Dahili: 1352 İdari Birimler  1.Kat