Yenikent Devlet Hastanesi
09 Temmuz 2017

MR, Tomografi, Mamografi, Kemik dansitometre ile Kültür tetkikleri bu kurumda yapılmaktadır.